جداول قیمت گذاری

ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است.

نامحدود


ت 38.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
ادامه

استاندارد


ت 29.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
ادامه

نامحدود


ت 38.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
ادامه

نامحدود


ت 38.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
سفارش

استاندارد


ت 29.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
سفارش

نامحدود


ت 38.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
سفارش
ت 49.9
/درماه

نامحدود

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • حمایت کامل
 • دامنه رایگان
 • 256 مگابایت حافظه


سفارش الان!
ت 49.9
/درماه

نامحدود

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • حمایت کامل
 • دامنه رایگان
 • 256 مگابایت حافظه


سفارش الان!
ت 39.9
/درماه

ویژه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • حمایت کامل
 • دامنه رایگان
 • 256 مگابایت حافظه


سفارش الان!
ت 49.9
/درماه

نامحدود

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • حمایت کامل
 • دامنه رایگان
 • 256 مگابایت حافظه


سفارش الان!

نامحدود


ت 38.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
سفارش الان

نامحدود


ت 38.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
سفارش الان

استاندارد


ت 38.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
سفارش

نامحدود


ت 38.9
/درماه

 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 256 مگابایت حافظه
 • نام دامنه رایگان
سفارش الان

جزئیات طرح

 • فضای دیسک
 • پایگاه داده های MySQL
 • انتقال ماهانه شامل
 • وب سایت ها در حساب 1
 • SSD شامل رایگان است


سفارش

پایه

ت 9.99 /درماه
 • 2
 • نامحدود
 • 1


سفارش

استاندارد

ت 29.9 /درماه
 • 4
 • نامحدود
 • 100


سفارش

نامحدود

ت 39.9 /درماه
 • 5
 • نامحدود
 • نامحدود


شفارش